Ach, co to był za dzień!😁😎🤩

Dzisiaj w naszej szkole odbył się Dzień Dziecka. Każdy znalazł coś dla siebie. Były tańce, origami, wata cukrowa i mecze piłki nożnej. Można było zaprojektować strój dla gimnastyczki Natalii. Znalazło się coś dla fanów szydełkowania. Dzieci miały także okazję do narysowania portretu pani dyrektor. Zapraszamy do obejrzenia obszernej galerii zdjęć.


Spotkanie z członkinią Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego, Małgorzatą Żelazną.

Małgorzata Żelazna

Drodzy Rodzice,

Na imię mam Małgorzata i obecnie studiuje Zdrowie Psychiczne Dzieci i Młodzieży na studiach magisterskich na Uniwersytecie w Northampton. Posiadam członkostwo w Brytyjskim Towarzystwie Psychologicznym, oraz mam 4 lata doświadczenia w pracy z osobami mającymi problemy ze zdrowiem psychicznym (żyjących w zamkniętych placówkach i samodzielnie w społeczeństwie).

Obecnie w ramach mojego kursu na uniwersytecie przeprowadzamy interwencje w szkołach i środowiskach, gdzie może istnieć zapotrzebowanie na pomoc. Państwa szkoła wyraziła zainteresowanie tym tematem.

Chciałabym zaprezentować stoisko z informacjami na tematy związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i mlodzieży: autyzmu, depresji wśród dzieci i młodzieży, samo-okaleczeń, oraz wsparcia dla rodziców dzieci poniżej   5-tego roku życia. Informacje beda mialy na celu wyklarowanie, gdzie dostępna jest pomoc w razie gdy rodzic jej poszukuje dla swojego dziecka, oraz jakie objawy mogą rodzica zaniepokoić.

Ulotki informacyjne będą dostępne w języku polskim i angielskim.

Materiały i procedura będą zaaprobowane przez komisję etyczną na Northampton University przed wydarzeniem.

Podczas trwania sesji robione będą fotografie w celach dokumentacyjnych.

Wzięcie udziału w przedsiewzięciu nie jest obowiązkowe i ma na celu rozpowszechnienie informacji na temat zdrowia psychicznego dzici i młodzieży, oraz jak uzyskać pomoc w tym zakresie na terenie Northamptonshire. Mogą Państwo podejść do stoiska, oraz opuścić je w dowolnym momencie.

Stoisko ma cel informacyjny i indiwidulane przypadki nie będą omawiane. W razie udostępnienia przez Państwa informacji osobistych, będą one zachowane poufnie przez organizatorkę.

  • Chciałabym ostrzec Państwa, że niektóre informacje dostępne na ulotkach mogą Państwa zaniepokoić.

Prezentacja bedzie dostępna w godzinach otwarcia szkoły, w sobotę, 15. czerwca, między 9 a 12, na terenie szkoły.

Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce!

Dear Parents,

My name is Malgorzata and I am currently studying for a master’s degree in Child and Adolescent Mental Health  at the University of Northampton. I have membership with the British Psychological Society, and I have 4 years of experience in working with people with mental health problems (living in closed institutions and independently in society).

Currently, as part of my university course, we conduct interventions at schools and communities where there may be a need for help. Your school has expressed an interest in this topic.

I would like to present an information stand with information on topics related to the mental health issues of children and young people: autism, depression among children and youth, self-harm, and support for parents of children under 5 years of age. The information purpose is to clarify where support is available when a parent is looking for support for their child and what symptoms parents may be concerned about.

Information leaflets will be available in Polish and English language.

The materials and procedure will be approved by ethics committees at Northampton University prior to the event.

 During the session photos of the stand will be taken for documentation purposes. No photographs will be taken of participants or students.

It is not mandatory to take part in the project which purpose is to share the information on the mental health issues of children and young people, and how to get help in Northamptonshire area. Participants can approach and leave the stand at any time.

This project is for information purpose only and the researcher is unable to discuss any specific details regarding your children. In case that any personal information will be disclosed- it will remain confidential and appropriate guidance as where to look for professional support will be offered instead. If any safeguarding concerns are raised, these will be raised with the school as per safeguarding policies.

If you have any questions, please contact me on: 075 98 921 681.

Alternatively, if there are any concerns you wish to raise with my University supervisor, Lauren Young, please contact her at lauren.young@northampton.ac.uk.

Please be aware that some of the information presented on the leaflets may be upsetting.

The presentation will be available during the school opening hours on Saturday 15th of June, between 9 and 12, at the school premises.

Thank you for your attention and hope to see you soon!

Żonkile 2019.

W roku 2019 przypada 76. rocznica powstania w getcie warszawskim, 100. rocznica urodzin Marka Edelmana i 10. rocznica jego śmierci.
W związku z tym nasza szkoła pierwszy raz przystąpiła do akcji Żonkil organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Głównymi celami akcji są upamiętnienie powstania w getcie warszawskim oraz budowanie wspólnej świadomości historycznej Polaków i Żydów. Hasłem przewodnim akcji jest „Łączy nas pamięć”. Uczniowie starszych roczników naszej szkoły obejrzeli film pt. : “Nie było żadnej nadziei.”
YouTube

Prawa i obowiązki dziecka.🧐😀

Prawa i obowiązki dziecka to bardzo ważny temat. Na początku przytoczymy „Prawa dziecka” Janusza Korczaka:

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu wiersze poukładały,
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

I z tym tematem zmierzyli się uczniowie klasy 0A:

Z okazji Dnia Dziecka grupa 0A poznała Prawa i Obowiązki Dziecka.
Wspólnie, wspólnym gestem zjednoczyliśmy się z dziećmi z całego świata, które mimo różnic są takie same jak my i bardzo często nie są tak uprzywilejowane jak my.
Dzieciom także podobała się cześć w której opisywaliśmy uczucia i to że mają prawo do wszystkich z tych uczuć – nawet gniewu 😊
Każdy uczeń wybrał Prawo które wg niego jest ważne i je narysował : prace są przepiękne ;

Dzieci mają prawo do:
– miłości i szacunku,
– prywatności,
– radości,
– niewiedzy,
– niepowodzenia i łez,
– zabawy i nauki,
– wyrażania własnych myśli u uczuć,
– przeciwstawienia się złu.

Prawda jest to, ze dziecko to mały człowiek, który uczy się żyć.