Historia

Polska Szkoła Sobotnia w Wellingborough powstała w 2006 roku z inicjatywy rodziców i przy współpracy z panią Bronisławą Łabędź prezeską Koła Kombatantów Polskich w naszym mieście. Na początku  szkoła liczyła 4 klasy , dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Prowadzona była przez 4 lata przez p. Joannę Leśniewską. Zajęcia  odbywały się początkowo w szkole Sir Christopher Hatton Academy. W momencie, gdy  ilość dzieci z 40 wzrosła do 120,  szkoła zmieniła siedzibę na   Croyland Childrens Centre, a w 2010 na Our Lady’s Catholic School.

W 2009 r. prowadzenie szkoły przejęła p. Elżbieta Smykla.

Od początku szkoła za swój cel obrała krzewienie polskiej tradycji, historii,  wychowanie w duchu katolickim oraz współpracę z miejscową polonią.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna czuwa nad przebiegiem nauki.

Do lipca 2018 roku szkoła znajdowała się w budynku angielskiej szkoły Olympic Primary School.  Obecnie szkoła ma swoją siedzibę w Irthlingborough, w budynku Huxlow Science College.

W maju 2016 r. został ogłoszony konkurs na Patrona Szkoły. W wyniku głosowania nasi uczniowie zdecydowali, że Patronem Szkoły zostają Piloci Dywizjonu 303.

Szkoła liczy ponad 300 uczniów podzielonych na 20 grup w zależności od wieku, oraz stopnia zaawansowania nauki. Najmłodsze dzieci uczęszczają do grupy przedszkolnej. Najstarsza grupa przygotowuje młodzież  do egzaminów z GCSE oraz A Level z języka polskiego.

Zajęcia szkolne prowadzone są w soboty, z uwzględnieniem kalendarza zajęć w szkołach angielskich i odbywają się w godzinach od 9.00 do 12.05.

Prowadzone są lekcje języka polskiego, historii, geografii oraz religii. Po ukończeniu roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwo lub dyplom ukończenia klasy.

po-001-2

%d blogerów lubi to: