Prawa i obowiązki ucznia

OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma obowiązek:

 • Uczęszczać na zajęcia lekcyjne.
 • Przestrzegać zasad dobrego wychowania oraz regulaminu szkoły.
 • Utrzymywać ład i porządek na terenie szkoły.
 • W czasie zajęć szkolnych pozostawać  na terenie szkoły.
 • Stosować się do poleceń nauczycieli oraz przestrzegać zasad ustalonych przez klasę.
 • Być przygotowanym do zajęć oraz odrabiać zadane prace domowe.
 • W czasie przerw stosować się do poleceń osób dyżurujących.
 • Okazywać szacunek innym dzieciom oraz osobom pracującym w szkole.

prawa

NAKAZY I ZAKAZY

 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, zgubione, skradzione lub zniszczone, przynoszone przez dzieci na zajęcia.
 • Obowiązuje zakaz używania w telefonów komórkowych i innych urządzeń elektrycznych podczas zajęć lekcyjnych.
 • Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu.
 • Zakaz używania butów na kółkach na terenie szkoły.
 • Za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialni są ich rodzice bądź opiekunowie.
%d blogerów lubi to: