Dyżury

W sprawie dyżurów prosimy o kontakt z panią Karoliną Mleczak pod nr tel. 07790322611

dyzur


Każdy rodzic / opiekun zobowiązany jest pełnić jeden dyżur w semestrze jesienno-zimowym i jeden dyżur w semestrze wiosenno-letnim na każde uczęszczające do szkoły dziecko.

Termin dyżuru należy uprzednio uzgodnić z osobą odpowiedzialną za ustalenie planu dyżurów.

Obowiązek nie dotyczy trzeciego i każdego następnego dziecka uczęszczającego do szkoły oraz dzieci pracowników szkoły.

Rodzice / opiekunowie składając Aplikację Zgłoszeniową do szkoły zobowiązani są wnieść kaucję w wysokości £30, zabezpieczającą ich wywiązanie się z obowiązku dyżurów.

Obowiązek dyżuru można zachować wyznaczając jako zastępstwo inną osobę, która pełnić będzie dyżur zamiast jednego z rodziców. O zamiarze wyznaczenie zastępstwa należy uprzednio poinformować osobę odpowiedzialną za ustalanie planu dyżurów.

%d blogerów lubi to: