Uprawnienia do zniżek dzieci i młodzieży

znizki21 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa dotycząca uprawnień do zniżek dla dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego i zdobywających wiedzę o Polsce poza granicami kraju.

Ustawa przyznaje uprawnienia do ulg na przejazdy środkami komunikacji publicznej oraz na wejścia do muzeów i parków narodowych uczniom szkół polonijnych prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, uczniom sekcji polskich i szkół europejskich oraz ich nauczycielom nauczającym w języku polskim.

Wniosek o legitymację należy wydrukować, wypełnić i złożyć u Pani Dyrektor w najbliższą sobotę (tj. 20 maja 2017 r.).

Po 20 kwietnia rodzice będą mogli składać wnioski indywidualnie w konsulacie w Londynie.  

Wnioski składane zbiorowo przez szkoły są wydawane w pierwszej kolejności … przed indywidualnymi.

Gotowe legitymacje będą do odbioru w szkole.

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania o legitymację, znajdziecie Państwo w linku poniżej.

http://www.londyn.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/informacje_konsularne/aktualnosci/uprawnienia_do_znizek_dla_dzieci_i_mlodziezy

Zebranie Rady Rodziców

zeebranie rady rodzicow.jpg

29 kwietnia 2017 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców, na którym omówiono:

  • budżet na przyszły rok szkolny, tj. 2017/2018
  • zmiany w opłacie za szkołę

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 obowiązywać będą zmiany w opłacie za szkołę. Opłata na semestr za pierwsze dziecko wyniesie 105 funtów, za drugie dziecko 75 funtów, trzecie i kolejne jest zwolnione z opłaty.

  • organizację Dnia Rodziny, który odbędzie się 17 czerwca 2017 r.

Wszystkie chętne osoby, które zechcą nas wspomóc w jakikolwiek sposób zapraszamy do współpracy. Prosimy o kontakt z p. Karoliną Mleczak bądź p. dyrektor Elą Smykla.

  • aplikacje na nowy rok szkolny 2017/2018

W dniach 6 oraz 13 maja 2017 r. prosimy rodziców naszych uczniów o odbiór aplikacji na nowy rok szkolny. Aplikację należy wypełnić dla każdego ucznia, który uczęszcza do naszej szkoły.

Od 20.05.2017 r. będą dostępne aplikacje dla nowych uczniów.  

Wypełnione aplikacje należy złożyć do dnia 24 czerwca 2017 r.