Mikołajki

10 grudnia odbędą się Mikołajki w naszej szkole.

W młodszych klasach tj. od przedszkola do klasy 3, organizacją zajmują się trójki klasowe.

Składka wynosi £5, chyba, że klasa ustaliła inną kwotę.

W starszych klasach odbędzie się losowanie.

Każde dziecko kupuje indywidualnie prezent, dla osoby, którą wylosowało.

Składka wynosi £5, chyba, że klasa ustaliła inną kwotę.