Mikołajki

10 grudnia odbędą się Mikołajki w naszej szkole. W młodszych klasach tj. od przedszkola do klasy 3, organizacją zajmują się trójki klasowe. Składka wynosi £5, chyba, że klasa ustaliła inną kwotę. W starszych klasach odbędzie się losowanie. Każde dziecko kupuje indywidualnie prezent, dla osoby, którą wylosowało. Składka wynosi £5, chyba, że klasa ustaliła inną kwotę.